ผู้บริหาร

เลขาธิการ กพฐ.

 

 

 

นายการุณ สกุลประดิษฐ์

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(เลขาธิการ กพฐ.)

 

รองเลขาธิการ กพฐ.

 

นายพะโยม ชิณวงศ์

รองเลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

(รองเลขาธิการ กพฐ.)

ประวัติ

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร

รองเลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

(รองเลขาธิการ กพฐ.)

ประวัติ

..........

รองเลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

(รองเลขาธิการ กพฐ.)

 


 
: เผยแพร่โดย : admin View : 12246